ARRU logo
451 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Prishtina” sh. a. Prishtinë për vitin 2013

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidroregjioni-Jugor” sh. a. Prizren për vitin 2013

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Mitrovica” sh. a. Mitrovicë për vitin 2013

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidrodrini” sh. a. Pejë për vitin 2013

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Hidromorava” sh. a. Gjilan për vitin 2013

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Bifurkacioni” sh. a. Ferizaj për vitin 2013

SHIKO

Urdhëresë për përcaktim të Tarifave për Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit që duhet të aplikohen nga KUR “Radoniqi” sh. a. Gjakovë për vitin 2013

SHIKO

Urdhëresë Tarifore Shërbimi për tarifën e ujit të trajtuar me shumicë që duhet të aplikohet nga KRU “Mitrovica” sh.a. Mitrovicë, per furnizim te pjesës veriore të qytetit të Mitrovicës gjatë vitit tariforë 2013 nga procesi rregullatorë i tarifave të viteve 2012-2014

SHIKO