ARRU logo
456 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "BIFURKACIONI"

SHIKO

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "HIDRODRINI"

SHIKO

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "HIDROMORAVA"

SHIKO

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "HIDROREGJIONI JUGOR''

SHIKO

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "MITROVICË"

SHIKO

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "PRISHTINA"

SHIKO

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. HIDROSISTEMI "RADONIQI"

SHIKO

Urdhëresa e Tarifave të Shërbimit 2009

SHIKO

Raport Përfundimtar pë Tarifat e Ofruesve te Ujit me Shumicë 2009

SHIKO