ARRU logo
494 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Sherbimit për Shërbimet e Ujit dhe Ujërave të Zeza si dhe për Furnizim të Ujit me Shumicë

SHIKO

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Sherbimit për Shërbimet e Ujit dhe Ujërave të Zeza si dhe për Furnizim të Ujit me Shumicë

SHIKO