ARRU logo
496 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Procedurat për Përcaktimin e Tarifave të Furnizimit me Ujë

SHIKO