ARRU logo
500 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raporti i Tarifave për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Shërbimeve të Ujërave të Zeza 2015-2017

SHIKO