ARRU logo
517 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Ibër Lepenc” SH.A. Ibër Lepenc për vitin 2022

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Hidromorava” SH.A. Gjilan për vitin 2022

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Bifurkacioni” SH.A. Ferizaj për vitin 2022

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Gjakova” SH.A. Gjakovë për vitin 2022

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Mitrovica” SH.A. Mitrovicë për vitin 2022

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Hidrodrini” SH.A. Pejë për vitin 2022

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Hidroregjioni-Jugor” SH.A. Prizren për vitin 2022

SHIKO

Urdhëresë Tarifore e Shërbimeve KRU “Prishtina” SH.A. Prishtinë për vitin 2022

SHIKO