ARRU logo
533 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Monitorimi i Investimeve Kapitale të KRU “Prishtina” sh.a Prishtinë – Viti 2022

SHIKO