ARRU logo
534 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Monitorimi i Investimeve Kapitale të KRU “Hidroregjioni-Jugor” sh.a Prizren – Viti 2022

SHIKO