ARRU logo
536 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Monitorimi i Investimeve Kapitale të KRU “Bifurkacioni” sh.a Ferizaj – Viti 2022

SHIKO