ARRU logo
539 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Monitorimi i Investimeve Kapitale të KRU “Mitrovica” sh.a Mitrovica – Viti 2022

SHIKO