ARRU logo
280 - Per_arru | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Vizija

“Kvalitetne, sigurne i efikasne usluge vode za sve potrošače na Kosovu.”Misija

“Regulisanje usluga vode na efikasan način u skladu sa najboljim Evropskim praksama, koja obezbeđuju da pružaoci usluga vode pružaju kvalitetne usluge, održive, i po pristupačnim cenama na celoj teritoriji Kosova, uzimajući u obzir i zaštitu životne sredine i zaštitu javnog zdravlja.”