ARRU logo
472 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Rregullore Nr. 07/2016 Për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregullore Nr. 07/2016 Për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë

SHIKO